Wydarzenia

 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2017 roku: Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 5 projektów badawczych w ramach konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA Bis 7 i SONATA 13.

  Więcej
 • W piątek, 9 lutego 2018, Instytut Nenckiego odwiedziła Prof. Zafra M. Lerman. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Instytutu Prof. Agnieszka Dobrzyń, Prezes PAN Prof. Jerzy Duszyński oraz były Dyrektor Instytutu Prof. Maciej Nałęcz. Rozmowy dotyczyły możliwości zorganizowania przez Instytut Nenckiego, w listopadzie 2018 r., międzynarodowej konferencji  n. t. Dyplomacji Naukowej, będącej jednym z wydarzeń upamiętniających 100-lecie Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, powołała na stanowisko zastępców dyrektora ds. naukowych dr. hab. Krzysztofa Nieznańskiego, prof. nadzw oraz dr hab. Monikę Liguz-Lęcznar. Oboje wice-dyrektorzy zostali pozytywnie zaopiniowani przez Radę Naukową Instytutu Nenckiego w dniu 2 lutego 2018 r. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Stacji Terenowej w Mikołajkach została dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. IT i kontaktów  z mediami został dr Paweł Boguszewski.    

  Więcej
 • Z dniem 1 lutego 2018 r. prof. Agnieszka Dobrzyń została mianowana na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN. Mianowanie na czteroletnią kadencję, podpisane przez Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, jest wynikiem otwartego konkursu. 

  Więcej

Aktualności

 • 2 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu sprawozdania z działalności Instytutu Nenckiego. Prof. Andrzej Wróbel, rozpoczynając spotkanie, przywitał przybyłych gości. Wybrane osiągnięcia naukowe Instytutu Nenckiego w 2017 r. zaprezentowali:

  Więcej
 • Doktorat w Instytucie Nenckiego to pierwszy krok do kariery naukowej. To pełna wyzwań praca w projekcie, spotkania wybitnych naukowców, samorealizacja, szansa pracy w międzynarodowym środowisku. 

  Więcej
 • Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu, wręczył medale 100-lecia Instytutu Nenckiego prof. Zbigniewowi Brzózce, byłemu dziekanowi Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, prof. Pawłowi Kuleszy, byłemu dziekanowi Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 

  Więcej
 • Nencki Art Collection

  Dzień 30 stycznia br. był ostatnim dniem wystawy „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?” w Instytucie Nenckiego PAN. Natomiast w dniu 17 stycznia br. Dyrektor Instytutu prof. Adam Szewczyk, z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN, powołał nowy zbiór biblioteczny pod nazwą: „Nencki Art Collection”. 

  Więcej
loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego

Frankenreiter S, Bednarczyk P, Kniess A, Bork NI, Straubinger J, Koprowski P, Wrzosek A, Mohr E, Logan A, Murphy MP, Gawaz M, Krieg T, Szewczyk A, Nikolaev VO, Ruth P, Lukowski R. (2017) cGMP-Elevating Compounds and Ischemic Conditioning Provide Cardioprotection Against Ischemia and Reperfusion Injury via Cardiomyocyte-Specific BK Channels. Circulation 136(24):2337-2355. IF = 19.309

Nieborowska-Skorska M, Maifrede S, Dasgupta Y, Sullivan K, Flis S, Le BV, Solecka M, Belyaeva EA, Kubovcakova L, Nawrocki M, Kirschner M, Zhao H, Prchal JT, Piwocka K, Moliterno AR, Wasik M, Koschmieder S, Green TR, Skoda RC, Skorski T. (2017) Ruxolitinib-induced defects in DNA repair cause sensitivity to PARP inhibitors in myeloproliferative neoplasms. Blood 130(26):2848-2859. IF = 13.164

Garofalo S, Porzia A, Mainiero F, Di Angelantonio S, Cortese B, Basilico B, Pagani F, Cignitti G, Chece G, Maggio R, Tremblay ME, Savage J, Bisht K, Esposito V, Bernardini G, Seyfried T, Mieczkowski J, Stepniak K, Kaminska B, Santoni A, Limatola C. (2017) Environmental stimuli shape microglial plasticity in glioma. Elife  doi: 10.7554/eLife.33415. IF =7.725

Cserpan D, Meszena D, Wittner L, Toth K, Ulbert I, Somogyvari Z, Wojcik DK (2017) Revealing The Distribution Of Transmembrane Currents Along The Dendritic Tree Of A Neuron With Known Morphology From Extracellular Recordings. Elife 6:e29384. IF = 7.725

Ruszczycki B, Bernas T (2017) Quality of biological images, reconstructed using localization microscopy data. Bioinformatics doi: 10.1093/bioinformatics/btx597.
IF = 7.3

Majka P, Chlodzinska N, Turlejski K, Banasik T, Djavadian RL, Węglarz WP, Wójcik DK (2017) A three-dimensional stereotaxic atlas of the gray short-tailed opossum (Monodelphis domestica) brain. Brain Struct. Funct. doi: 10.1007/s00429-017-1540-x.
IF = 4.698

Matryba P, Bozycki L, Pawłowska M, Kaczmarek L, Stefaniuk M. (2017) Optimized perfusion-based CUBIC protocol for the efficient whole-body clearing and imaging of rat organs.
J. Biophotonics doi: 10.1002/jbio.201700248. IF = 4.328

Gieryng A, Pszczolkowska D, Bocian K, Dabrowski M, Rajan WD, Kloss M, Mieczkowski J, Kaminska B. (2017) Immune microenvironment of experimental rat C6 gliomas resembles human glioblastomas. Sci. Rep. 7(1):17556. IF = 4.259

Walczak J, Partyka M, Duszyński J, Szczepanowska J. (2017) Implications of mitochondrial network organization in mitochondrial stress signalling in NARP cybrid and Rho0 cells. Sci. Rep. 7(1):14864. IF = 4.259

Kotlewska I, Wojcik MJ, Nowicka MM, Marczak K, Nowicka A. (2017). Present and past selves: a steady-state visual evoked potentials approach to self-face processing. Sci. Rep. 7(1):16438. 
IF = 4. 259

Bola Ł, Siuda-Krzywicka K, Paplińska M, Sumera E, Zimmermann M, Jednoróg K, Marchewka A, Szwed M (2017) Structural reorganization of the early visual cortex following Braille training in sighted adults. Sci. Rep.  doi: 10.1038/s41598-017-17738-8.
IF = 4. 259