Wydarzenia

 • Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych przyznał patent o numerze US 15/553,575 na wynalazek p.t.: ‘A METHOD FOR THE EARLY DIAGNOSIS OF A PRE-DIABETIC STATE AND TYPE 2 DIABETES’ ("Metoda wczesnej diagnostyki stanu przed-cukrzycowego oraz cukrzycy typu 2”). Wyłącznymi właścicielami patentu są naukowcy z Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszka Dobrzyń i dr Kamil Koziński z Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych oraz prof. Paweł Dobrzyń i dr Tomasz Bednarski z Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej.

  Więcej
 • W grudniu 2018r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko kierownika pracowni badawczej w Instytucie Nenckiego - Group Leader 2018. Zwycięzcami konkursu zostali dr Piotr Brągoszewski i dr hab. Katarzyna Jednoróg.

  Więcej
 • 19 grudnia 2018 r. w Sali wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego odbył się finisaż wystawy 2nd Art & Science: „Sztuka Bioróżnorodności". To już druga edycja projektu Art & Science, inicjującego interakcję środowiska biologów molekularnych i artystów. Prezentowane prace powstały podczas sympozjum artystycznego i warsztatów, które odbyły się w Boskiej Dolinie k. Rzeszowa w dniach 30 września - 5 października 2018 r.

  Więcej
 • We środę 28 listopada w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN odbyła się konferencja naukowa n.t. "Dyplomacja Naukowa" zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia Instytutu. Obrady odbywały się w Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu i składały się z wprowadzenia oraz pięciu wykładów dyskutujących różne aspekty dyplomacji naukowej. 

  Więcej

Aktualności

 • zdj. Jakub Ostałowski

  Zespół Naukowy z Instytutu Nenckiego pod kierownictwem prof. Katarzyny Kwiatkowskiej (Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej), w składzie: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, dr inż. Anna Ciesielska, dr inż. Anna Hromada-Judycka, dr Agnieszka Płóciennikowska, dr inż. Justyna Sobocińska, mgr inż. Gabriela Traczyk, otrzymał nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac pt. "Udział lipidów błony komórkowej i endosomów w prozapalnych szlakach sygnałowych indukowanych przez liposacharyd"

  Więcej
 • Pracownicy i doktoranci naszego Instytutu, a nawet przypadkowi przechodnie, mogli być świadkami niecodziennego wydarzenia. 12 grudnia na dziedzińcu Instytutu zaparkował „krwiobus” - specjalny ambulans przystosowany do poboru krwi. To Samorząd Doktorantów, we współpracy z Dyrekcją oraz warszawskim RCKiK, postanowił w ten nietypowy sposób uczcić setną rocznicę istnienia Instytutu.

  Więcej
 • W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego kadencji 2015-2018. W związku z tym dokonano podsumowania prac Rady mijającej kadencji. 

  Więcej
 • Dnia 1 grudnia 2018 odbyło się XVII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii, organizowane przez Instytut Nenckiego i BioCentrum Edukacji Naukowej. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób z całej Polski. 

  Więcej
loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego

Nagaraj S, Zoltowska KM, Laskowska-Kaszub KWojda U. (2018) microRNA diagnostic panel for Alzheimer's disease and epigenetic trade-off between neurodegeneration and cancer. Ageing Res. Rev. doi: 10.1016/j.arr.2018.10.008. 
IF = 8.973

Walczak J, Dębska-Vielhaber G, Vielhaber S, Szymański J, Charzyńska A, Duszyński J, Szczepanowska J. (2018) Distinction of sporadic and familial forms of ALS based on mitochondrial characteristics. FASEB J. doi: 10.1096/fj.201801843R.
IF = 5.595

Antoniuk S, Bijata M, Ponimaskin E, Wlodarczyk J. (2018) Chronic Unpredictable Mild Stress for Modeling Depression in Rodents: Meta-analysis of Model Reliability. Neurosci. Biobehav. Rev. doi: 10.1016/j.neubiorev.2018.12.002.
IF = 8.037

Rajan WD, Wojtas B, Gielniewski B, Gieryng A, Zawadzka M, Kaminska B. (2018) Dissecting functional phenotypes of microglia and macrophages in the rat brain after transient cerebral ischemia. Glia doi: 10.1002/glia.23536. IF = 5.846