Wydarzenia

 • Profesor Leszek Kaczmarek został wybrany Prezydentem EMBC (Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej). EMBC jest międzynarodową organizacją, skupiającą 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. 

  Więcej
 • 29 listopada 2019 r. zapraszamy na wykład promujący inicjatywę SPARK w Polsce. Prof. Craig Garner (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin) opowie, w jaki sposób można intensyfikować i wspierać prace translacyjne w środowisku akademickim „Enhancing Translation and Entrepreneurship in Academia”, godz. 11:00 sala CN. Będziemy gościć również Dr Liliane Brunner Halbach (doradca ze strony przemysłu w SPARK Stanford, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) oraz Prof. Franz Theuring (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin).

  Więcej
 • Dr hab. Joanna Urban-Ciećko otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w 2018 roku. Nagroda została przyznana za osiągnięcie pt.: Plastyczność tonicznego hamowania GABAergicznego oraz mechanizmy regulacji przekaźnictwa synaptycznego przez interneurony somatostatynowe i układ cholinergiczny w korze czuciowej myszy.

  Więcej
 • W dniach 2-3 października 2019 r., w Sali wykładowej CN, odbyła się 4 Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego. Inauguracji konferencji dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego - dr hab. Artur Marchewka. Podobnie, jak w latach poprzednich, w czasie trwającej dwa dni konferencji, doktoranci Instytutu prezentowali wyniki swoich badań w formie dłuższych (15 min.) lub krótszych (5 min.) prezentacji oraz plakatów. 

  Więcej

Aktualności

loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego

Gorinski N, Bijata M, Prasad S, Wirth A, Galil DA, Zeug A, Bazovkina D, Kondaurova E, Kulikova E, Ilchibaeva T, Zareba-Koziol M, Papaleo F, Scheggia D, Kochlamazashvili G, Dityatev A, Smyth I, Krzystyniak A, Wlodarczyk J, Richter DW, Strekalova T, Sigrist E, Bang C, Hobuß L, Fiedler J, Thum T, Naumenko VS, Pandey G, Ponimaskin E. (2019) Attenuated palmitoylation of serotonin receptor 5-HT1A affects receptor function and contributes to depression-like behaviors. Nat. Commun. 10: 1-14. IF = 11.878

Sikora E, Bielak-Zmijewska A, Mosieniak G. (2019) Targeting normal and cancer senescent cells as a strategy of senotherapy. Ageing Res. Rev. 55:100941. IF = 10.39

Matryba P., Kaczmarek L., Golab J. (2019) Advances in ex situ tissue optical clearing. Laser Photonics Rev. 13: 1800292. doi: 10.1002/lpor.201800292.
IF = 9.056

Tracz-Gaszewska Z, Dobrzyn P. (2019) Stearoyl-CoA desaturase 1 as a therapeutic target for the treatment of cancer. Cancers 11: 948. IF = 6.162 

Kolba MD, Dudka W, Zaręba-Kozioł M, Kominek A, Ronchi P, Turos LChroscicki P, Wlodarczyk J, Schwab Y, Klejman A, Cysewski D, Srpan K, Davis DM, Piwocka K. (2019) Tunneling nanotube-mediated intercellular vesicle and protein transfer in the stroma-provided imatinib resistance in chronic myeloid leukemia cells. Cell Death Dis. 10(11): 817. doi: 10.1038/s41419-019-2045-8. IF = 5.959

Przanowski P, Mondal SS, Cabaj A, Dębski KJ, Wojtas B, Gielniewski B, Kaza B, Kaminska B, Dabrowski M. (2019) Open chromatin landscape of rat microglia upon proinvasive or inflammatory polarizationGlia 67(12): 2312-2328. IF = 5.829

Bola Ł, Matuszewski J, Szczepanik M, Droździel D, Sliwinska MW, Paplińska M, Jednoróg K, Szwed M, Marchewka A. (2019) Functional hierarchy for tactile processing in the visual cortex of sighted adults. Neuroimage doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.116084. 
IF = 5.812

Osinka A, Poprzeczko M, Zielinska MM, Fabczak H, Joachimiak E, Wloga D. (2019) Ciliary Proteins: Filling the Gaps. Recent Advances in Deciphering the Protein Composition of Motile Ciliary Complexes. Cells 8(7): 730. doi: 10.3390/cells8070730. IF = 5.656

Dębska A, Chyl K, Dzięgiel G, Kacprzak A, Łuniewska M, Plewko J, Marchewka A, Grabowska A, Jednoróg K. (2019) Reading and spelling skills are differentially related to phonological processing: Behavioral and fMRI studyDev. Cogn. Neurosci. doi: 10.1016/j.dcn.2019.100683. 
IF = 4.920

Zareba-Koziol M, Bartkowiak-Kaczmarek A, Figiel I, Krzystyniak A, Wojtowicz T, Bijata M, Wlodarczyk J. (2019) Stress-induced changes in the S-palmitoylation and S-nitrosylation of synaptic proteins. Mol. Cell. Prot. 18: 1916-1938. IF = 4.828

Ellert-Miklaszewska A, Ochocka N, Maleszewska M, Ding L, Laurini E, Jiang Y, Roura AJ, Giorgio S, Gielniewski B, Pricl S, Peng L, Kaminska B. (2019) Efficient and innocuous delivery of small interfering RNA to microglia using an amphiphilic dendrimer nanovector. Nanomedicine (Lond.) 14(18): 2441-2458. IF = 4.717

Ludwiczak J, Szczęsna E, da Silva Neto AM, Cieplak P, Kasprzak AA, Jarmuła A. (2019) Interactions between motor domains in kinesin-14 Ncd - a molecular dynamics studyBiochem J. 476(17): 2449-2462. doi: 10.1042/BCJ20190484. IF = 4.331

Jazurek-Ciesiolka M, Janikiewicz J, Dobrzyn PDziewulska A, Kozinski K, Dobrzyn A. (2019) Oleic acid increases the transcriptional activity of FoxO1 by promoting its nuclear translocation and β-catenin binding in pancreatic β-cells. Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis Dis. 1865: 2753-2764. IF = 4.328

Dabrowski MJ, Wojtas B. (2019) Global DNA Methylation Patterns in Human Gliomas and Their Interplay with Other Epigenetic Modifications. Int. J. Mol. Sci. 20(14): 3478. IF = 4.183

Ciesielska A, Hromada-Judycka A, Ziemlińska E, Kwiatkowska K. (2019) Lysophosphatidic acid up-regulates IL-10 production to inhibit TNF-α synthesis in Mϕs stimulated with LPS. J. Leukoc. Biol. doi: 10.1002/JLB.2A0918-368RR. IF = 4.01

Wypych M, Michałowski JM, Droździel D, Borczykowska M, Szczepanik M, Marchewka A. (2019) Attenuated brain activity during error processing and punishment anticipation in procrastination – a monetary Go/No-go fMRI study. Sci. Rep. 9: 11492. doi: 10.1038/s41598-019-48008-4.
IF = 4.01