Wydarzenia

 • Serdecznie zapraszamy na uroczystą Konferencję z okazji Jubileuszu Stulecia Instytutu Nenckiego, która odbędzie się 15. i 16. listopada 2018 r. w Instytucie Nenckiego. 

  Więcej
 • Znamy wyniki pierwszej edycji międzynarodowego konkursu na utworzenie Centrów Doskonałości Dioscuri w Polsce. Przy Instytucie Nenckiego powstaną aż dwa takie Centra, kierowane przez dr Aleksandrę Pękowską, pracującą obecnie w National Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych oraz dra Grzegorza Sumarę z Uniwersytetu w Würzburgu w Niemczech.

  Więcej
 • W dniach 11-12 października w Sali wykładowej CN odbyła się 3. Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego. W konferencji wzięło udział 165 uczestników, którzy przedstawili 148 prezentacji. Inauguracji konferencji dokonała prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu.

  Więcej
 • Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek oraz dr hab. Ewelina Knapska zostali laureatami konkursu MAB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w wysokości ponad 39 mln PLN przeznaczony jest na utworzenie w Instytucie Nenckiego Międzynarodowej Agendy Badawczej - Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY. Naszym partnerem strategicznym w tym projekcie jest Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL).

  Więcej

Aktualności

loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego

Bonora M, Wieckowski MR, Sinclair DA, Kroemer G, Pinton P, Galluzzi L. (2018) Targeting mitochondria for cardiovascular disorders: therapeutic potential and obstacles. Nat. Rev. Cardiol. doi: 10.1038/s41569-018-0074-0. IF = 15.162

Louka P, Vasudevan KK, Guha M, Joachimiak E, Wloga D, Tomasi RF, Baroud CN, Dupuis-Williams P, Galati DF, Pearson CG, Rice LM, Moresco JJ, Yates JR 3rd, Jiang YY, Lechtreck K, Dentler W, Gaertig J. (2018) Proteins that control the geometry of microtubules at the ends of cilia. J. Cell Biol. doi: 10.1083/jcb.201804141.
IF = 8.784

Guneykaya D, Ivanov A, Hernandez DP, Haage V, Wojtas B, Meyer N, Maricos M, Jordan P, Buonfiglioli A, Gielniewski B, Ochocka N, Cömert C, Friedrich C, Artiles LS, Kaminska B, Mertins P, Beule D, Kettenmann H, Wolf SA. (2018) Transcriptional and Translational Differences of Microglia from Male and Female Brains. Cell Rep. 24(10): 2773-2783.e6. IF = 8.032

Ulanska-Poutanen J, Mieczkowski J, Zhao C, Konarzewska K, Kaza B, Pohl HBF, Bugajski L, Kaminska B, Franklin RJM, Zawadzka M. (2018) Injury-induced perivascular niche supports alternative differentiation of adult rodent CNS progenitor cells. eLife 7:e30325. IF = 7.616

Hunt MJ, Adams NE, Średniawa W, Wójcik DK, Simon A, Kasicki S, Whittington MA. (2018) The olfactory bulb is a source of high-frequency oscillations (130-180 Hz) associated with a subanesthetic dose of ketamine in rodents. Neuropsychopharmacology doi: 10.1038/s41386-018-0173-y.
IF = 6.544

Więckowska A, Gajewska-Woźniak O, Głowacka A, Ji B, Grycz K, Czarkowska-Bauch J, Skup M. (2018) Spinalization and locomotor training differentially affect muscarinic acetylcholine receptor type 2 abutting on α-motoneurons innervating the ankle extensor and flexor muscles.
J. Neurochem. doi: 10.1111/jnc.14567. IF = 4.609