Wydarzenia

 • 6 lutego 2019 r. Polska uzyskała członkostwo w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawicielem Polski w EMBL został prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • Urząd Patentowy w Japonii przyznał patent na wynalazek pt “Compositions and methods for treating glioma” (JP6426001). Przedmiotem patentu jest stworzenie innowacyjnej metody wykorzystującej syntetyczne, krótkie peptydy blokujące oddziaływania pomiędzy komórkami nowotworowymi a mikrośrodowiskiem do terapii glejaków. 

  Więcej
 • Prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, została powołana na członka Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli, w kadencji 2019-2022.

  Więcej
 • Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych przyznał patent o numerze US 15/553,575 na wynalazek p.t.: ‘A METHOD FOR THE EARLY DIAGNOSIS OF A PRE-DIABETIC STATE AND TYPE 2 DIABETES’ ("Metoda wczesnej diagnostyki stanu przed-cukrzycowego oraz cukrzycy typu 2”). Wyłącznymi właścicielami patentu są naukowcy z Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszka Dobrzyń i dr Kamil Koziński z Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych oraz prof. Paweł Dobrzyń i dr Tomasz Bednarski z Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej.

  Więcej

Aktualności

loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego

Nagaraj S, Zoltowska KM, Laskowska-Kaszub KWojda U. (2018) microRNA diagnostic panel for Alzheimer's disease and epigenetic trade-off between neurodegeneration and cancer. Ageing Res. Rev. doi: 10.1016/j.arr.2018.10.008. 
IF = 8.973

Walczak J, Dębska-Vielhaber G, Vielhaber S, Szymański J, Charzyńska A, Duszyński J, Szczepanowska J. (2018) Distinction of sporadic and familial forms of ALS based on mitochondrial characteristics. FASEB J. doi: 10.1096/fj.201801843R.
IF = 5.595

Antoniuk S, Bijata M, Ponimaskin E, Wlodarczyk J. (2018) Chronic Unpredictable Mild Stress for Modeling Depression in Rodents: Meta-analysis of Model Reliability. Neurosci. Biobehav. Rev. doi: 10.1016/j.neubiorev.2018.12.002.
IF = 8.037

Rajan WD, Wojtas B, Gielniewski B, Gieryng A, Zawadzka M, Kaminska B. (2018) Dissecting functional phenotypes of microglia and macrophages in the rat brain after transient cerebral ischemia. Glia doi: 10.1002/glia.23536. IF = 5.846