12 Grantów Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Drukuj
1 2 3

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2017 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS14 i PRELUDIUM14.

 

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska  - Rola Lipokaliny 2 w zaburzeniach neurorozwojowych wywołanych przez aktywację układu odpornościowego matki.
prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek - Mechanizmy epigenetyczne determinujące upośledzoną odpowiedź komórek układu odpornościowego w złośliwych glejakach.
dr hab. Ewelina Knapska - Społeczne przekazywanie emocji w zbliżonych do naturalnych warunkach systemu Eco-HAB.
dr Jakub Mieczkowski - Rozszyfrowanie "kodu nukleosomalnego" zminay dostępności chromatyny w komórkach nowotworu mózgu w odpowiedzi na terapię epigenetyczną.
prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz - Rola oddziaływania niekonwencjonalnej miozyny VI z kompleksem AKAP9-PKA: potencjalny nowy mechanizm regulacji funkcjonowania mięśni szkieletowych i różnicowania komórek miogennych.

 

 

Konkurs PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

mgr Anna Banaszkiewicz - Wpływ wieku nabycia oraz poziomu biegłości językowej na aktywność mózgu podczas przetwarzania Polskiego Języka Migowego - badanie z użyciem metody fMRI.
mgr Ewa Bączyńska - Geneza formowania spine head protrusion (SHP) kolców dendrytycznych.
mgr Aneta Dobosz - Dysfunkcja wysp trzustkowych w cukrzycy typu 2 - rola kwasów tłuszczowych i mechanizmów epigenetycznych w utrzymaniu tożsamości komórek α i β trzustki.
mgr Grzegorz Dobrzański - Rola korowych interneuronów somatostatynowych i ich modulacji cholinergicznej w plastyczności mózgu wywołanej deprywacją sensoryczną.
mgr Agnieszka Kacprzak - Organizacja neuronalnej sieci językowej u dzieci późno mówiących w zależności od występowania dysleksji rozwojowej
mgr Jacek Matuszewski - Selektywność zadaniowa czy wielopotencjalność? Badania plastyczności kory wzrokowej osób niewidomych z wykorzystaniem metod TMS i fMRI
mgr Adam Olichwier - Epigenetyczna regulacja procesu lipolizy w kardiomiocytach w hipoksji i normoksji - rola desaturazy stearoilo-CoA.