Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych

Kierownik: Katarzyna A. NAŁĘCZ

Zespół: Barbara JURASZEK, Dominika JURKIEWICZ, Vasylyna KOVALCHUK, Karolina ROGALA

 

Profil badań:

 

Badania białek transportujących karnitynę do komórek, w szczególności transportera kationów organicznych/karnityny – OCTN2 (SLC22A5)  i transportera aminokwasów B(0,+) – ATB(0,+) (SLC6A14). Badania skupione są na mechanizmie przemieszczania się transporterów do błony komórkowej i roli innych białek w tym procesie. Ustalana jest rola domen odpowiedzialnych za oddziaływanie transporterów z innymi białkami. Badana jest rola tych transporterów w komórkach nowotworowych.

 

Metody:

 

  • Hodowla komórek (hodowla pierwotna komórek mózgu oraz komórek transfekowanych wektorami zawierającymi badane geny)
  • Przygotowywanie wektorów zawierających zmutowane geny kodujące badane białka
  • Pomiary aktywności transportowej
  • Immunocytochemia
  • Ilościowe oznaczanie ekspresji genów
  • Proteomika białek hydrofobowych

 

Aktualna działalność badawcza:

 

  • Badania mechanizmu wychodzenia ATB(0,+) z siateczki śródplazmatycznej
  • Badanie oddziaływania transportera OCTN2 z białkami zawierającycmi domeny PDZ
  • Badanie proteomu OCTN2 i oddziaływania transportera z fosfatazą PP2A
  • Badania transportera ATB(0,+) w komórkach nowotworowych.

 

Wybrane publikacje:

 

Jurkiewicz D., Michalec K., Skowronek K., Nałęcz K.A. (2017) Tigh junction protein ZO-1 controls organic cation/carnitine transporter OCTN2 (SLC22A5) in a protein kinase C-dependent way, BBA-Mol. Cell Res., 1864, 797-805.

 

Nałęcz K.A. (2016) Solute carriers in the blood-brain barrier: Safety in abundance, Neurochem Res. DOI: 10.1007/s11064-016-2030-x.

 

Juraszek B., Nałęcz K.A. (2016) Protein phosphatase PP2A – a novel interacting partner of carnitine transporter OCTN2 (SLC22A5) in rat astrocytes, J. Neurochem. 139, 537-551.

 

Michalec K., Mysiorek C., Kuntz M., Bérézowski V., Szczepankiewicz A.A., Wilczyński G., Cecchelli R., Nałęcz K.A. (2014) Protein kinase C restricts transport of carnitine by amino acid transporter ATB0,+ apically localized in the blood-brain barrier, Archiv. Biochem. Biophys, 544, 28-35.

 

Czeredys M., Samluk Ł., Michalec K., Tułodziecka K. Skowronek K., Nałęcz K.A. (2013) Caveolin-1 – a novel interacting partner of Organic Cation/carnitine Transporter (Octn2): Effect of protein kinase C on this interaction in rat astrocytes, PLoS ONE, 8, e82105.