Wydarzenia

 • Warszawskie Centrum BioInnowacji (WCB) to nowe konsorcjum naukowe, wspólna inicjatywa czterech instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii Fizycznej, Instytutu Chemii Organicznej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

  Więcej
 • W dniu 15 kwietnia 2014 r. w Sali konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego odbyło się zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Posiedzenie otworzył prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN. Jednym z głównych punktów obrad było zaopiniowanie kandydata i wybór nowego Dziekana Wydziału II, którym został prof. Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • Dnia 19 marca 2015 r. prof. Jerzy Duszyński z Instytutu Nenckiego został wybrany na stanowisko prezesa Polskiej Akademii Nauk głosami członków Zgromadzenia Ogólnego PAN. Jerzy Duszyński funkcję będzie pełnił przez cztery lata, do 2018 r. Gratulujemy!!!

  Więcej
 • Dnia 17 marca 2015 r. przedstawiciele najważniejszych polskich placówek naukowych oraz firm farmaceutycznych podpisali w Instytucie Nenckiego umowę dotyczącą utworzenia pierwszej Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”. Podpisane porozumienie zwiększa szanse na pozyskanie unijnych środków na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem neuromedycyny, powstawanie nowych leków i metod diagnostycznych.

  Więcej

Aktualności

 • W dniach 2-3 lipca 2015 odbędzie się w Warszawie Forum Młodych Naukowców EMBO. Forum Młodych Naukowców EMBO łączy europejskich badaczy w celu zmotywowania i zainspirowania studentów do kontynuacji edukacji i kariery w dziedzinie nauk przyrodniczych. Spotkanie jest wielką szansą dla doktorantów, doktorów i młodszych naukowców do podjęcia współpracy z młodymi badaczami z Europy, członkami EMBO Young Investigator Programme.

  Więcej
 • University of Salzburg, http://www.uni-salzburg.at/ccns/people/richlan) zatytułowanego “Typowy i nietypowy rozwój umiejętności czytania u dzieci niemieckich i polskich - podłużne badanie z użyciem neuroobrazowania” na lata 2015-2017.

  Więcej
 • 16-17 kwietnia 2015 w Instytucie Nenckiego odbyły się Warsztaty Węzłów międzynarodowej organizacji, International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF, http://www.incf.org), której Polska jest członkiem. Celem INCF jest wspieranie globalnego rozwoju neuroinformatyki czyli rozwój nowoczesnego zaplecza obliczeniowego i teoretycznego dla neuronauk.

  Więcej
 • Wszystkich zainteresowanych studiami doktoranckimi w Instytucie Nenckiego zapraszamy na Dzień Otwarty, 15 maja 2015, godz.12.00

  Więcej
loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego - IV kwartał 2014

Skupien A., Konopka A., Trzaskoma P., Labus J., Gorlewicz A., Swiech L., M. Babraj, H. Dolezyczek, I. Figiel, E. Ponimaskin, J. Wlodarczyk, J. Jaworski, G.M. Wilczynski, and J. Dzwonek. (2014) CD44 regulates dendrite morphogenesis through Src tyrosine kinase-dependent positioning of the Golgi. J Cell Sci. 127:5038-5051. IF 5,325

 

Podszywalow-Bartnicka P.,  Wolczyk M., Kusio-Kobialka M., Wolanin K., Skowronek K., Nieborowska-Skorska M., Dasgupta Y., Skorski T., and Piwocka K. (2014) Downregulation of BRCA1 protein in BCR-ABL1 leukemia cells depends on stress-triggered TIAR-mediated suppression of translation. Cell Cycle. 13:3727-3741. IF 5,006

Galati D.F., Bonney S., Kronenberg Z., Clarissa C., Yandell M., Elde N.C, Jerka-Dziadosz M., Giddings T.H, Frankel J., and Pearson C.G. (2014) DisAp-dependent striated fiber elongation is required to organize ciliary arrays. J Cell Biol. 207:705-715. IF 9,786

 

Kruczyk M., Przanowski P., Dabrowski M., Swiatek-Machado K., Mieczkowski J., Wallerman O., Ronowicz A., Piotrowski A., Wadelius C., Kaminska B., Komorowski J. (2014) Integration of genome-wide of Stat3 binding and epigenetic modification mapping with transcriptome reveals novel Stat3 target genes in glioma cells. Biochim Biophys Acta. 1839(11):1341-50. IF 5,440

Melis V., Zabke C., Stamer K., Magbagbeolu M., Schwab K., Marschall P., Veh R.W., Bachmann S., Deiana S., Moreau P., Davidson K., Harrington K.A., Rickard J.E., Horsley D., Garman R., Mazurkiewicz M., Niewiadomska G., Wischik C.M., Harrington C.R., Riedel G., Theuring F. (2014) Different pathways of molecular pathophysiology underlie cognitive and motor tauopathy phenotypes in transgenic models for Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration. Cell Mol Life Sci, 19 Dec 2014; online. IF 5,856