Wydarzenia

Aktualności

 • Badania naukowe składające się na habilitację dr Knapskiej dotyczą problemów o dużym znaczeniu dla współczesnych społeczeństw, takich jak zaburzenia przetwarzania emocji czy zaburzenia oddziaływań międzyosobniczych.

  Więcej
 • Anna Ćmoch (doktorantka z Pracowni Biochemii Lipidów kierowanej przez prof. dr hab. Sławomira Pikułę) została nagrodzona za najlepszą prezentację posterową podczas konferencji Gordon Research Seminar & Conference "Protein Processing, Trafficking & Secretion", odbywającej się w dniach 19-25 lipca w New London, USA. Nagrodzona praca nosi tytuł "Distribution of TRPV5/6 calcium channels in osteoblast-like cells undergoing mineralization" i powstała we współpracy z prof. dr hab. K. Zabłockim i dr P. Groves'em.

  Więcej
 • Zapraszamy kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN do składania aplikacji. Projekty dostępne są na stronie http://studia.nencki.gov.pl/?lang=pl&a=pg_proj

  Więcej
 • Zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl szkoleń na temat HORYZONTU2020, największego w historii Unii programu w zakresie badań naukowych i innowacji. Podczas szkoleń i dni informacyjnych prowadzonych przez specjalistów z Krajowego Punktu Kontaktowego UE oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dowiedzą się Państwo, jak znaleźć  odpowiedni konkurs, partnerów, a także jak przygotować wniosek i ubiegać się o finansowanie badań lub stypendiów. Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja: http://h2020.evenea.pl

  Więcej
Projekty Konferencje
loader...