Warszawa 11.03.2020

 

Komunikat Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i stwierdzonymi w naszym kraju przypadkami zakażenia tym wirusem, Dyrektor Instytutu w oparciu o zalecenia Prezesa PAN z dnia 10.03.2020 r. postanawia, co następuje:

 

 

Wstrzymanie wyjazdów służbowych pracowników i doktorantów w rejony występowania koronawirusa (p. aktualne komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl).

 

Zawieszenie przyjazdów do Instytutu osób z rejonów objętych występowaniem koronawirusa.

 

Przełożenie na termin późniejszy dużych przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym, np. konferencji organizowanych przez Instytut.

 

Pracownicy i doktoranci aktualnie przebywający za granicą w rejonach objętych występowaniem koronawirusa, po powrocie do kraju powinni zwrócić się do Dyrektora Instytutu, w celu uzyskania zgody na wykonywanie pracy, w okresie dwóch tygodni, poza Instytutem, w trybie tzw. ‘pracy zdalnej’.

 

Pracownicy i doktoranci, którzy stwierdzili u siebie objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem lub miały kontakt z osobą zakażoną powinni niezwłocznie telefonicznie skontaktować się z lekarzem albo najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału obserwacyjno-zakaźnego. O fakcie tym należy niezwłocznie poinformować Dyrektora Instytutu.

 

Śledzenie aktualnych informacji  zamieszczonych na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

 

Proszę również o zapoznanie się z informacjami:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-44-warszawa-9-marca-2020-r-opracowano- na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 

 

Powyższe zalecenia obowiązują w okresie od 11 marca do 30 kwietnia 2020 r.

 

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu

 


 

Wydarzenia

Aktualności

 • Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 marca 2020 roku zmarła, po wielomiesięcznych zmaganiach z chorobą, nasza Koleżanka, Kierownik Pracowni Neurobiologii Widzenia, profesor Wioletta Waleszczyk. Odeszła od nas uczona o głębokiej wiedzy, obdarzona pasją, wnikliwością i talentem badawczym. Człowiek skromny i prawy, otwarty i pełen życzliwości dla innych.

  Więcej
 • Na spotkaniu 28 lutego 2020 r. Rada Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych wybrała jednomyślnie na przewodniczącego Rady Fundacji prof. dr hab. Macieja Nałęcza. Prof. Maciej Nałęcz był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Marcelego Nenckiego i od początku jej istnienia w 2012 r. należy do grona Fundatorów Fundacji Nenckiego. Gratulacje!

  Więcej
 • 28 lutego 2020 r odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego. W części otwartej posiedzenia Rady Naukowej, poświęconej sprawozdaniu z działalności Instytutu w 2019 r., wygłoszone zostały prezentacje liderów zespołów, którzy rozpoczynają pracę w Instytucie Nenckiego. Plany swoich badań przedstawili: dr Piotr Brągoszewski, dr Aleksandra Pękowska i prof. dr hab. Mariusz Więckowski.

   

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Maestro 11 oraz Sonata Bis 9. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 4 projektów badawczych.

  Więcej
loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego

Aklan I, Sayar Atasoy N, Yavuz Y, Ates T, Coban I, Koksalar F, Filiz G, Topcu IC, Oncul M, Dilsiz P, Cebecioglu U, Alp MI, Yilmaz B, Davis DR, Hajdukiewicz K, Saito K, Konopka W, Cui H, Atasoy D. (2019) NTS Catecholamine Neurons Mediate Hypoglycemic Hunger via Medial Hypothalamic Feeding Pathways. Cell Metab. pii: S1550-4131(19)30623-0. doi: 10.1016/j.cmet.2019.11.016.
IF = 22.415

Śliwińska MA, Cały A, Borczyk M, Ziółkowska M, Skonieczna E, Chilimoniuk M, Bernaś T, Giese KP, Radwańska K. (2019) Long-term memory upscales volume of post-synaptic densities in the process that requires autophosphorylation of aCaMKIICereb. Cortex pii: bhz261. doi: 10.1093/cercor/bhz261.
IF = 6.308

Poprzeczko M, Bicka M, Farahat H, Bazan R, Osinka A, Fabczak H, Joachimiak E, Wloga D. (2019) Rare Human Diseases: Model Organisms in Deciphering the Molecular Basis of Primary Ciliary Dyskinesia. Cells 8(12). pii: E1614. doi: 10.3390/cells8121614. IF = 5.656

Wylot B, Mieczkowski J, Niedziolka S, Kaminska B, Zawadzka M. (2019) Csf1 Deficiency Dysregulates Glial Responses to Demyelination and Disturbs CNS White Matter Remyelination. Cells 9(1) 99. https://doi.org/10.3390/cells9010099. 
IF = 5.656

Jędrzejewska-Szmek J, Blackwell KT. (2019) From membrane receptors to protein synthesis and actin cytoskeleton: Mechanisms underlying long lasting forms of synaptic plasticity. Semin. Cell Dev. Biol. 95: 120-129. doi: 10.1016/j.semcdb.2019.01.006.
IF = 5.46

Swatler J, Dudka W, Bugajski L, Brewinska-Olchowik M, Kozlowska E, Piwocka K. (2019) Chronic myeloid leukemia-derived extracellular vesicles increase Foxp3 level and suppressive activity of thymic regulatory T cells. Eur. J. Immunol. doi: 10.1002/eji.201848051. IF = 4.645

Prymas K, Świątkowska A, Traczyk G, Ziemlińska E, Dziewulska A, Ciesielska A, Kwiatkowska K. (2019) Sphingomyelin synthase activity affects TRIF-dependent signaling of Toll-like receptor 4 in cells stimulated with lipopolysaccharide. Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell. Biol. Lipids 1865(2):158549. doi: 10.1016/j.bbalip.2019.158549.
IF = 4.4

Rozycka A, Charzynska A, Misiewicz Z, Stepniewski T, Sobolewska A, Kossut M, Liguz-Lecznar M. (2019) Glutamate, GABA, and Presynaptic Markers Involved in Neurotransmission Are Differently Affected by Age in Distinct Mouse Brain Regions. ACS Chem. Neurosci. 10(11): 4449-4461. doi: 10.1021/acschemneuro.9b00220.
IF = 4.3

Bohush A, Bieganowski P, Filipek A. (2019) Hsp90 and Its Co-Chaperones in Neurodegenerative Diseases. Int. J. Mol. Sci. 20(20). pii: E4976. doi: 10.3390/ijms20204976. IF = 4.183

Fabczak H, Osinka A. (2019) Role of the Novel Hsp90 Co-Chaperones in Dynein Arms' Preassembly. Int. J. Mol. Sci. 20(24). pii: E6174. doi: 10.3390/ijms20246174. IF = 4.183

Malik AR, Willnow TE. (2019) Excitatory Amino Acid Transporters in Physiology and Disorders of the Central Nervous System. Int. J. Mol. Sci. 20(22). pii: E5671. doi: 10.3390/ijms20225671.
IF = 4.183