Wydarzenia

 • 27 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu sprawozdania z działalności Instytutu Nenckiego w 2014 roku. Posiedzenie swoją obecnością zaszczycił prof. Stefan Malepszy, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, dyrektorzy Instytutów: prof. Dorota Pijanowska (IBIB PAN), prof. Janusz Szczepański (IPPT PAN), prof. Barbara Zabłocka (IMDIK PAN) oraz dziekani: prof. Zbigniew Stojak (Wydział Chemii UW), prof. Teresa Rząca-Urban (Wydział Fizyki). 

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 czerwca 2014 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 4 projektów badawczych w ramach konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA Bis 4.

  Więcej
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręcza akt nominacyjny prof. Małgorzacie Skup.

  Dnia 21 stycznia 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W grupie nominowanych była prof. Małgorzata Skup, kierownik Zakładu Neurofizjologii z Pracowni Procesów Reinerwacyjnych w Instytucie Nenckiego.

  Więcej
 • W dniu 30 stycznia 2015 roku Instytut Nenckiego oraz Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy naukowej. 

  Więcej

Aktualności

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Wydział Fizyki UW postanowiły utworzyć wspólne interdyscyplinarne seminarium, w ramach którego usłyszymy referaty zrozumiałe dla obydwu środowisk. Proponowany cykl wykładów ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami oraz zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami wiedzy z pogranicza biologii, medycyny i fizyki. Wierzymy, że inicjatywa ta ułatwi naukowcom poszukiwanie tematów wspólnych badań i  przyczyni się do powstawania interesujących, interdyscyplinarnych projektów grantowych.

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu TANGO. Celem programu TANGO jest ułatwienie jednostkom naukowym praktycznego wykorzystania badań podstawowych. Projekt zespołu dr. hab. J. Włodarczyka pt. “Sensor aktywności MMP-9 w badaniach in vivo” znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Celem projektu jest weryfikacja specyficzności i sprawdzenie stosowalności biosensora aktywności MMP-9, bazujacego na zjawisku rezonansowego przeniesienia energii, do badań in vivo w celu jego komercjalizacji.

  Więcej
 • Prof. Jerzy Duszyński i prof. Mirosława Marody ubiegają się o stanowisko prezesa Polskiej Akademii Nauk na 4-letnią kadencję w latach 2015-2018. O wyborze jednego z kandydatów zdecydują członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN 19 marca 2015 r. 

  Więcej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Badawczej w obszarze biochemii, biologii komórki, neurobiologii molekularnej i komórkowej, neurofizjologii, neuropsychologii, bioinformatyki lub neuroinformatyki.

  Więcej
loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego - III kwartał 2014

Ito S., Magalska A., Alcaraz-Iborra M., Lopez-Atalaya J.P., Rovira V., Contreras-Moreira B., Lipinski M., Olivares R., Martinez-Hernandez J., Ruszczycki B., Lujan R., Geijo-Barrientos E., Wilczynski G.M., Barco A. (2014) Loss of neuronal 3D chromatin organization causes transcriptional and behavioural deficits related to serotonergic dysfunction. Nature Comm, 5:4450. IF : 10,742

Wrzosek A. (2014) The potassium channel opener NS1619 modulates calcium homeostasis in muscle cells by inhibiting SERCA. Cell Calcium, 56(1):14-24. IF: 4,210

Wasik U., Filipek A. (2014) Non-nuclear function of sumoylated proteins. Biochim Biophys Acta, 1843(12):2878-2885. IF: 5,297

Jurewicz E., Goral A., Filipek A. (2014) S100A6 is secreted from Wharton's jelly mesenchymal stem cells and interacts with integrin beta1. Int J Biochem Cell Biol, 55C:298-303. IF: 4,240

Jednorog K., Gawron N., Marchewka A., Heim S., Grabowska A. (2014) Cognitive subtypes of dyslexia are characterized by distinct patterns of grey matter volume. Brain Struct Funct 2014 Sep, 219(5):1697-1707. IF : 4,567

Malodobra-Mazur M., Dziewulska A., Kozinski K., Dobrzyn P., Kolczynska K., Janikiewicz J., Dobrzyn A. (2014) Stearoyl-CoA desaturase regulates inflammatory gene expression by changing DNA methylation level in 3T3 adipocytes. Int J Biochem Cell Biol, 55C:40-50. IF: 4,240

Stawarski M., Stefaniuk M., Wlodarczyk J. (2014) Matrix metalloproteinase-9 involvement in the structural plasticity of dendritic spines. Front Neuroanat, 8:68. IF: 4,176

van der Kooij M.A., Fantin M., Rejmak E., Grosse J., Zanoletti O., Fournier C., Ganguly K., Kalita K., Kaczmarek L., Sandi C. (2014) Role for MMP-9 in stress-induced downregulation of nectin-3 in hippocampal CA1 and associated behavioural alterations. Nature Comm, 5:4995. IF : 10,742

Bartkowska K., Aniszewska A., Turlejski K., Djavadian R.L. (2014) Distribution and function of TrkB receptors in the developing brain of the opossum Monodelphis domestica. Dev Neurobiol, 74(7):707-722. IF: 4,189