Wydarzenia

 • 12 maja 2019 roku odbył się Marsz dla Nauki organizowany przez Stowarzyszenia i organizacje naukowe i popularyzatorskie. Pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nenckiego wzięli w nim aktywny udział.
   

  Więcej
 • Z przyjemnością informujemy, że w wyniku parametryzacji jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opartej o ocenę efektów działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w latach 2013-2016, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN uzyskał kategorię naukową A+.

  Gratulujemy wszystkim pracownikom Instytutu!

  Więcej
 • 2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

  Więcej
 • 6 lutego 2019 r. Polska uzyskała członkostwo w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawicielem Polski w EMBL został prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego.

  Więcej

Aktualności

loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego

Pawlak M, Kedzierska KZ, Migdal M, Nahia KA, Ramilowski JA, Bugajski L, Hashimoto K, Marconi A, Piwocka K, Carninci P, Winata CL. (2019) Dynamics of cardiomyocyte transcriptome and chromatin landscape demarcates key events of heart development. Genome Res. 29(3): 506-519. doi: 10.1101/gr.244491. IF = 10,101

Malik AR, Szydlowska K, Nizinska K, Asaro A, van Vliet EA, Popp O, Dittmar G, Fritsche-Guenther R, Kirwan JA, Nykjaer A, Lukasiuk K, Aronica E, Willnow TE. (2019) SorCS2 Controls Functional Expression of Amino Acid Transporter EAAT3 and Protects Neurons from Oxidative Stress and Epilepsy-Induced Pathology. Cell Rep. 26(10): 2792-2804.e6. doi: 10.1016/j.celrep.2019.02.027.
IF = 8,032

Hunt MJ, Adams NE, Średniawa WWójcik DK, Simon A, Kasicki S, Whittington MA. (2019) The olfactory bulb is a source of high-frequency oscillations (130–180 Hz) associated with a subanesthetic dose of ketamine in rodents. Neuropsychopharmacology 44(2):
435–442. doi:10.1038/s41386-018-0173-y. IF = 6,544

Chyl K, Dębska A, Łuniewska M, Marchewka A, Kossowski B, Pugh KR, Jednoróg K. (2019) Reading Acquisition in Children: Developmental Processes and Dyslexia Specific Effects. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry doi: 10.1016/j.jaac.2018.11.007. IF = 6,25

Wójcik MJ, Nowicka MM, Bola M, Nowicka A. (2019) Unconscious Detection of One's Own Image. Psychol. Sci. doi: 10.1177/0956797618822971.
IF = 6,128

Was H, Krol SK, Rotili D, Mai A, Wojtas B, Kaminska B, Maleszewska M. (2019) Histone deacetylase inhibitors exert anti-tumor effects on human adherent and stem-like glioma cells. Clin. Epigenetics 11(1): 11. doi: 10.1186/s13148-018-0598-5.
IF = 6,091

Wojtas B, Gielniewski B, Wojnicki K, Maleszewska M, Mondal SS, Nauman P, Grajkowska W, Glass R, Schüller U, Herold-Mende C, Kaminska B. (2019) Gliosarcoma Is Driven by Alterations in PI3K/Akt, RAS/MAPK Pathways and Characterized by Collagen Gene Expression Signature. Cancers (Basel) 11(3): pii: E284. doi: 10.3390/cancers11030284. IF= 5,326

Róg J, Oksiejuk A, Gosselin MRF, Brutkowski W, Dymkowska D, Nowak N, Robson S, Górecki DC, Zabłocki K. (2019) Dystrophic mdx mouse myoblasts exhibit elevated ATP/UTP-evoked metabotropic purinergic responses and alterations in calcium signalling. Biochim. Biophys. Acta - Mol. Basis Dis. pii: S0925-4439(19)30002-X. doi: 10.1016/j.bbadis.2019.01.002.
IF = 5,108

Kovalchuk VSamluk ŁJuraszek BJurkiewicz-Trząska D, Sucic S, Freissmuth M, Nałęcz KA. (2019) Trafficking of the amino acid transporter B(0,+) (SLC6A14) to the plasma membrane involves an exclusive interaction with SEC24C for its exit from the endoplasmic reticulum. Biochim. Biophys. Acta - Mol. Cell Res. 1866: 252-263. doi: 0.1016/j.bbamcr.2018.11.005. IF = 4,651

Gajewska-Dendek E, Wróbel A, Bekisz M, Suffczynski P. (2019) Lateral Inhibition Organizes Beta Attentional Modulation in the Primary Visual Cortex. Int. J. Neural Syst. 29(3): 1850047. doi: 10.1142/S0129065718500478.
IF = 4,58

Kossowski B, Chyl K, Kacprzak A, Bogorodzki P, Jednoróg K. (2019) Dyslexia and age related effects in the neurometabolites concentration in the visual and temporo-parietal cortex. Sci. Rep. 9(1): 5096. doi: 10.1038/s41598-019-41473-x. IF = 4,122