Wydarzenia

 • Dnia 19 marca 2015 r. prof. Jerzy Duszyński z Instytutu Nenckiego został wybrany na stanowisko prezesa Polskiej Akademii Nauk głosami członków Zgromadzenia Ogólnego PAN. Jerzy Duszyński funkcję będzie pełnił przez cztery lata, do 2018 r. Gratulujemy!!!

  Więcej
 • Dnia 17 marca 2015 r. przedstawiciele najważniejszych polskich placówek naukowych oraz firm farmaceutycznych podpisali w Instytucie Nenckiego umowę dotyczącą utworzenia pierwszej Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”. Podpisane porozumienie zwiększa szanse na pozyskanie unijnych środków na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem neuromedycyny, powstawanie nowych leków i metod diagnostycznych.

  Więcej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN uzyskał grant w ramach programu UE Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Co-funding of Regional, National and International programs (COFUND) na utworzenie Międzynarodowych Studiów Doktoranckich - Bio4Med: Biology for Medicine, International Doctoral Programme in Biological Bases of Human Diseases.

  Więcej
 • 16-17 kwietnia 2015 w Instytucie Nenckiego odbędą się Warsztaty Węzłów międzynarodowej organizacji, International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF, http://www.incf.org), której Polska jest członkiem. Celem INCF jest wspieranie globalnego rozwoju neuroinformatyki czyli rozwój nowoczesnego zaplecza obliczeniowego i teoretycznego dla neuronauk. Warsztaty odbędą się po raz dwunasty, po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy będą otwarte dla osób spoza INCF.

  Więcej

Aktualności

loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego - IV kwartał 2014

Skupien A., Konopka A., Trzaskoma P., Labus J., Gorlewicz A., Swiech L., M. Babraj, H. Dolezyczek, I. Figiel, E. Ponimaskin, J. Wlodarczyk, J. Jaworski, G.M. Wilczynski, and J. Dzwonek. (2014) CD44 regulates dendrite morphogenesis through Src tyrosine kinase-dependent positioning of the Golgi. J Cell Sci. 127:5038-5051. IF 5,325

 

Podszywalow-Bartnicka P.,  Wolczyk M., Kusio-Kobialka M., Wolanin K., Skowronek K., Nieborowska-Skorska M., Dasgupta Y., Skorski T., and Piwocka K. (2014) Downregulation of BRCA1 protein in BCR-ABL1 leukemia cells depends on stress-triggered TIAR-mediated suppression of translation. Cell Cycle. 13:3727-3741. IF 5,006

Galati D.F., Bonney S., Kronenberg Z., Clarissa C., Yandell M., Elde N.C, Jerka-Dziadosz M., Giddings T.H, Frankel J., and Pearson C.G. (2014) DisAp-dependent striated fiber elongation is required to organize ciliary arrays. J Cell Biol. 207:705-715. IF 9,786

 

Kruczyk M., Przanowski P., Dabrowski M., Swiatek-Machado K., Mieczkowski J., Wallerman O., Ronowicz A., Piotrowski A., Wadelius C., Kaminska B., Komorowski J. (2014) Integration of genome-wide of Stat3 binding and epigenetic modification mapping with transcriptome reveals novel Stat3 target genes in glioma cells. Biochim Biophys Acta. 1839(11):1341-50. IF 5,440

Melis V., Zabke C., Stamer K., Magbagbeolu M., Schwab K., Marschall P., Veh R.W., Bachmann S., Deiana S., Moreau P., Davidson K., Harrington K.A., Rickard J.E., Horsley D., Garman R., Mazurkiewicz M., Niewiadomska G., Wischik C.M., Harrington C.R., Riedel G., Theuring F. (2014) Different pathways of molecular pathophysiology underlie cognitive and motor tauopathy phenotypes in transgenic models for Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration. Cell Mol Life Sci, 19 Dec 2014; online. IF 5,856