Wydarzenia

Aktualności

 • W dniach 15-19 marca 2021 r. Instytut Nenckiego PAN i Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych organizuje Tydzień Mózgu 2021. Tegoroczne hasło „Choroby cywilizacyjne mózgu” odzwierciedla zamysł, jaki przyświecał w tym roku organizatorom wydarzenia – zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie.

  Więcej
 • Dr Bartosz Wojtaś z Pracowni Neurobiologii Molekularnej Instytutu Nenckiego otrzymał finansowanie programu Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na odbycie 9-miesięcznego stażu w grupie Prof. Jacka Majewskiego na Uniwersytecie McGill w Montrealu. 

  Więcej
 • Dr hab. Adam Hamed z Pracowni Pamięci Przestrzennej Instytutu Nenckiego, otrzymał finansowanie w ramach Programu im. Bekkera z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), na odbycie stażu naukowego w Paryskim Instytucie Neuronauk (NeuroPSI).

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Maestro 12 oraz Sonata Bis 10 oraz Ceus-Unisono. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 4 projektów badawczych.

   

  Więcej
loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego

Jawaid A, Jehle KL, Mansuy IM. (2020) Impact of Parental Exposure on Offspring Health in Humans. Trends Genet. S0168-9525(20)30295-X. doi: 10.1016/j.tig.2020.10.006.
IF = 11,333

Sikora E, Czarnecka-Herok J, Bojko A, Sunderland P. (2020) Therapy-induced polyploidization and senescence: Coincidence or interconnection? Semin. Cancer Biol. S1044-579X(20)30253-4. doi: 10.1016/j.semcancer.2020.11.015.
IF = 11,090

Chen J, Ellert-Miklaszewska A, Garofalo S, Dey AK, Tang J, Jiang Y, Clément F, Marche PN, Liu X, Kaminska B, Santoni A, Limatola C, Rossi JJ, Zhou J, Peng L. (2020) Synthesis and use of an amphiphilic dendrimer for siRNA delivery into primary immune cells. Nature Protoc. doi: 10.1038/s41596-020-00418-9.
IF = 10,419

van Steenwyk G, Gapp K, Jawaid A, Germain PL, Manuella F, Tanwar DK, Zamboni N, Gaur N, Efimova A, Thumfart KM, Miska EA, Mansuy IM. (2020) Involvement of circulating factors in the transmission of paternal experiences through the germline. EMBO J. 39(23): e104579. doi: 10.15252/embj.2020104579.
IF = 9,889

Goettsch C, Strzelecka-Kiliszek A, Bessueille L, Quillard T, Mechtouff L, Pikula S, Canet-Soulas E, Jose Luis M, Fonta C, Magne D. (2020) TNAP as a therapeutic target for cardiovascular calcification: a discussion of its pleiotropic functions in the body. Cardiovasc. Res. vaa299. https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa299. 
IF = 8,168

Le BV, Podszywalow-Bartnicka P, Maifrede S, Sullivan-Reed K, Nieborowska-Skorska M, Golovine K, Yao JC, Nejati R, Cai KQ, Caruso LB, Swatler J, Dabrowski M, Lian Z, Valent P, Paietta EM, Levine RL, Fernandez HF, Tallman MS, Litzow MR, Huang J, Challen GA, Link D, Tempera I, Wasik MA, Piwocka K, Skorski T. (2020) TGFβR-SMAD3 Signaling Induces Resistance to PARP Inhibitors in the Bone Marrow Microenvironment. Cell Rep. 33(1): 108221. doi: 10.1016/j.celrep.2020.108221. 
IF = 8,109

Puścian A, Winiarski M, Łęski S, Charzewski Ł, Nikolaev T, Borowska J, Dzik JM, Bijata M, Lipp HP, Dziembowska M, Knapska E. (2020) Chronic fluoxetine treatment impairs motivation and reward learning by affecting neuronal plasticity in the central amygdala. Br. J. Pharmacol. doi: 10.1111/bph.15319. IF = 7,73

McWilliams S, Pierce B, Wittenzellner A, Langlois L, Engel S, Speakman JR, Fatica O, DeMoranville K, Goymann W, Trost L, Bryla A, Dzialo M, Sadowska E, Bauchinger U. (2020) The energy savings-oxidative cost trade-off for migratory birds during endurance flight. Elife 9: e60626. doi: 10.7554/eLife.60626. IF = 7,08

Ciesielska A, Matyjek M, Kwiatkowska K. (2020) TLR4 and CD14 trafficking and its influence on LPS-induced pro-inflammatory signaling. Cell. Mol. Life Sci. doi.org/10.1007/s00018-020-03656-y. IF = 6,496

Król SK, Kaczmarczyk A, Wojnicki K, Wojtas B, Gielniewski B, Grajkowska W, Kotulska K, Szczylik C, Czepko R, Banach M, Kaspera W, Szopa W, Marchel A, Czernicki T, Kaminska B. (2020) Aberrantly Expressed RECQL4 Helicase Supports Proliferation and Drug Resistance of Human Glioma Cells and Glioma Stem Cells. Cancers (Basel) 12: 2919. IF = 6,126

Majka P, Bednarek S, Chan JM, Jermakow N, Liu C, Saworska G, Worthy KH, Silva AC, Wójcik DK, Rosa MGP. (2020) Histology-Based Average Template of the Marmoset Cortex With Probabilistic Localization of Cytoarchitectural Areas. Neuroimage 226: 117625. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117625.
IF = 5,902

Nałęcz KA. (2020) Amino Acid Transporter SLC6A14 (ATB0,+) - A Target in Combined Anti-cancer Therapy. Front. Cell Dev. Biol. 8: 594464. doi: 10.3389/fcell.2020.594464. IF = 5,201

Piszczatowska K, Przybylska D, Sikora E, Mosieniak G. (2020) Inhibition of NADPH Oxidases Activity by Diphenyleneiodonium Chloride as a Mechanism of Senescence Induction in Human Cancer Cells. Antioxidants (Basel) 9(12): 1248. doi: 10.3390/antiox9121248. IF = 5,014

Simoes ICM, Karkucinska-Wieckowska A, Janikiewicz J, Szymanska S, Pronicki M, Dobrzyn P, Dabrowski M, Dobrzyn A, Oliveira PJ, Zischka H, Potes Y, Wieckowski MR. (2020) Western Diet Causes Obesity-Induced Nonalcoholic Fatty Liver Disease Development by Differentially Compromising the Autophagic Response. Antioxidants (Basel) 9(10): 995. doi: 10.3390/antiox9100995. IF = 5,014

Roura AJ, Gielniewski B, Pilanc P, Szadkowska P, Maleszewska M, Krol SK, Czepko R, Kaspera W, Wojtas B, Kaminska B. (2020) Identification of the immune gene expression signature associated with recurrence of high-grade gliomas. J. Mol. Med. (Berl.) doi: 10.1007/s00109-020-02005-7.
IF = 4,427

Bohush A, Filipek A. (2020) HSP90 Co-Chaperone, CacyBP/SIP, Protects α-Synuclein from Aggregation. Cells 9(10): 2254. doi: 10.3390/cells9102254.
IF = 4,366

Sobiak B, Leśniak W. (2020) Effect of SUV39H1 Histone Methyltransferase Knockout on Expression of Differentiation-Associated Genes in HaCaT Keratinocytes. Cells 9(12): 2628. doi: 10.3390/cells9122628. IF = 4,366

Jurewicz K, Paluch K, Wolak T, Wróbel A. (2020) Large-scale brain networks underlying non-spatial attention updating: Towards understanding the function of the temporoparietal junction. Cortex 133: 247-265. doi: 10.1016/j.cortex.2020.09.023.
IF = 4,009