Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Wydarzenia

 • Ines Simoes (Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych, doktorantka prof. Mariusza Więckowskiego) została nagrodzona za najlepszą ustną prezentację na konferencji „2nd edition of the Italian, Polish and Japanese Summer School on Mediterranean Diet “odbywającej się w Terni (Włochy) w dniach 9-15 września 2018 r. Nagrodzone wystąpienie nosi tytuł “The role of mitochondria and oxidative stress in the pathogenesis of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease”.

  Więcej
 • 29 sierpnia 2018 r. prof. Maria Jolanta Rędowicz, w imieniu Dyrektor Instytutu Nenckiego prof. Agnieszki Dobrzyń, wręczyła Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego dla Zakładu Biochemii Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Medal, który został przyznany w uznaniu zasług badaczy wspomnianego Zakładu na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego odebrał, w trakcie obchodów 50-lecia jego powołania, kierownik Zakładu - prof. Laszlo Nyitray. 

  Więcej
 • Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek oraz dr hab. Ewelina Knapska zostali laureatami konkursu MAB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w wysokości ponad 39 mln PLN przeznaczony jest na utworzenie w Instytucie Nenckiego Międzynarodowej Agendy Badawczej - Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY. Naszym partnerem strategicznym w tym projekcie jest Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL).

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA6 (na stypendia doktorskie) oraz SONATINA 2 (na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem).

  Więcej

Aktualności

 • Podczas 59. Międzynarodowej Konferencji ‘Bioscience of Lipids’ (ICBL), która miała miejsce w dniach 4-7 września br. w Helsinkach, Prof. Agnieszka Dobrzyń została wybrana Vice-Prezydentem ICBL – międzynarodowej organizacji, która zrzesza lipidologów prowadzących badania w dziedzinie metabolizmu komórki.

  Więcej
 • "Wizyta w Laboratorium Biologa" impreza dla dzieci i młodzieży zorganizowana przez Fundację M. Nenckiego i Instytut Nenckiego, która odbyła się 1 września br. w Sali Wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego zyskała ogromne zainteresowanie uczestników. Blisko 100 młodych badaczy w wieku przedszkolnym i szkolnym z przejęciem i wielkim zaangażowaniem uczestnicząc we wspólnej zabawie zgłębiało tajniki biologii. 

  Więcej
 • Dr Jędrzej Szymański został zwycięzcą międzynarodowego konkursu na stanowisko kierownika środowiskowej Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkanek w Instytucie Nenckiego. Pracownia ta wspomaga prowadzenie badań z użyciem szeregu zaawansowanych technik mikroskopowych, w tym: mikroskopii konfokalnej i dwufotonowej, obrazowania czasowo-rozdzielczego, mikroskopii super-rozdzielczej oraz korelacyjnej (CLEM).

  Więcej
 • 1 sierpnia 2018 r. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, oraz Joanna Miłachowska, Członek Zarządu Siemens Healthcare, podpisały ramową umowę o współpracy naukowej (ang. Master Research Agreement). Porozumienie dotyczy wykorzystania skanera rezonansu magnetycznego w Pracowni Obrazowania Mózgu, kierowanej przez dr hab. Artura Marchewkę, prof. IBD, do realizacji wspólnych projektów naukowo-aplikacyjnych. Zapisane w umowie zasady współpracy i zachowania poufności, pozwalają na realizację w Instytucie Nenckiego projektów naukowo-wdrożeniowych opartych na technikach Siemens Healthcare niedostępnych jeszcze komercyjnie.

  Więcej
loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego

Maifrede S, Nieborowska-Skorska M, Sullivan K, Dasgupta Y, Podszywalow-Bartnicka P, Le BV, Solecka M, Lian Z, Belyaeva EA, Nersesyan A, Machnicki MM, Toma M, Chatain N, Rydzanicz M, Zhao H, Jelinek J, Piwocka K, Sliwinski T, Stoklosa T, Ploski R, Fischer T, Sykes SM, Koschmieder S8 Bullinger L, Valent P, Wasik M, Huang J, Skorski T. (2018) Tyrosine kinase inhibitor-induced defects in DNA repair sensitize FLT3(ITD)-positive leukemia cells to PARP1 inhibitors. Blood doi: 10.1182/blood-2018-02-834895.
IF = 13.164

Urbanska P, Joachimiak E, Bazan R, Fu G, Poprzeczko M, Fabczak H, Nicastro D, Wloga D. (2018) Ciliary proteins Fap43 and Fap44 interact with each other and are essential for proper cilia and flagella beating. Cell. Mol. Life Sci. doi: 10.1007/s00018-018-2819-7.
IF = 6.721

Beroun A, Nalberczak-Skóra M, Harda Z, Piechota M, Ziółkowska M, Cały A, Pagano R, Radwanska K (2018) Generation of silent synapses in dentate gyrus correlates with development of alcohol addiction. Neuropsychopharmacol. doi: 10.1038/s41386-018-0119-4. IF = 6.544

de Hoz L, Gierej D, Lioudyno V, Jaworski J, Blazejczyk M, Cruces-Solís H, Beroun A, Lebitko T, Nikolaev T, Knapska E, Nelken I, Kaczmarek L. (2018) Blocking c-Fos Expression Reveals the Role of Auditory Cortex Plasticity in Sound Frequency Discrimination Learning. Cereb. Cortex 28(5): 1645-1655. IF = 6.308

Walentynowicz KA, Ochocka N, Pasierbinska M, Wojnicki K, Stepniak K, Mieczkowski J, Ciechomska IA, Kaminska B. (2018) In Search for Reliable Markers of Glioma-Induced Polarization of Microglia. Front. Immunol. doi: org/10.3389/fimmu.2018.01329.
IF = 5.511

Pijet B, Stefaniuk M, Kostrzewska-Ksiezyk A, Tsilibary PE, Tzinia A, Kaczmarek L. (2018) Elevation of MMP-9 levels promotes epileptogenesis after traumatic brain injury. Mol. Neurobiol. doi: 10.1007/s12035-018-1061-5.
IF = 5.076

Krzywinska E, Zorawski MD, Taracha A, Kotarba G, Kikulska A, Mlacki M, Kwiatkowska K, Wilanowski T. (2018) Threonine 454 phosphorylation in Grainyhead-like 3 is important for its function and regulation by the p38 MAPK pathway. Biochim. Biophys. Acta. 1865(7): 1002-1011.
IF = 4.651

Szelag E. (2018) Effects of Video Game Training on Measures of Selective Attention and Working Memory in Older Adults: Results from a Randomized Controlled Trial. Front. Aging Neurosci. 9: 442. IF = 4.504

Walewska A, Kulawiak B, Szewczyk A, Koprowski P. (2018) Mechanosensitivity of mitochondrial large-conductance calcium-activated potassium channels. Biochim. Biophys. Acta doi: 10.1016/j.bbabio.2018.05.006.
IF = 4.280

Bednarczyk P, Kicinska A, Laskowski M, Kulawiak B, Kampa R, Walewska A, Krajewska M, Jarmuszkiewicz W, Szewczyk A. (2018) Evidence for a mitochondrial ATP-regulated potassium channel in human dermal fibroblasts. Biochim. Biophys. Acta 1859(5): 309-318. IF = 4.280

Majka P, Chlodzinska N, Turlejski K, Banasik T, Djavadian RL, Węglarz WP, Wójcik DK. (2018) A three-dimensional stereotaxic atlas of the gray short-tailed opossum (Monodelphis domestica) brain. Brain Struct. Funct. 223(4): 1779-1795. IF = 4.231

Siucinska E, Brutkowski W, Bernas T. (2018) CB1 Cannabinoid Receptor Expression in the Barrel Field Region Is Associated with Mouse Learning. ACS Chem. Neurosci. 9(6): 1304-1316. 
IF = 4.211

Michalska BM, Kwapiszewska K, Szczepanowska J, Kalwarczyk T, Patalas-Krawczyk P, Szczepański K, Hołyst R, Duszyński J, Szymański J. (2018) Insight into the fission mechanism by quantitative characterization of Drp1 protein distribution in the living cell. Sci. Rep. 8(1): 8122. IF = 4.122

Basu S, Saha PK, Roszkowska M, Magnowska M, Baczynska E, Das N, Plewczynski D, Wlodarczyk J. (2018) Quantitative 3-D morphometric analysis of individual dendritic spines. Sci. Rep. 8(1): 3545. IF = 4.122