Wydarzenia

 • Prof. dr hab. Andrzej Wróbel - przewodniczący Rady Naukowej IBD

  Dnia 23 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IBD, powołanej na kadencję 2015-2018. Powołania członkom nowej rady wręczył Wiceprezes PAN, prof. dr hab. Adam Zięcik.

  Więcej
 • Agnieszka Dobrzyń, Bożena Kamińska i Ewelina Knapska zostały nominowane przez prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej do bazy AcademiaNet (http://www.academia-net.org/).  

  Więcej
 • Dnia 20 stycznia 2015 r. w Sali Wystawowej Instytutu Nenckiego (Centrum Neurobiologii) odbył się wernisaż wystawy 
  Kadry kreślone piórem, którą tworzy 51 prac autorstwa Miłosza Kowalewskiego. 
  Wystawę można odwiedzać do 22 lutego br. w godz. 9.00-15.00.

  Więcej
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w II Konkursie w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się 2, których członkami konsorcjum realizującego badania są pracownicy Instytutu Nenckiego:

  - Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych  zespół prof. Leszka Kaczmarka

  - Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego  zespół prof. Bożeny Kamińskiej.

  Więcej

Aktualności

 • Narodowe Centrum Nauki ogłosiło Konkurs FUGA 4 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach konkursu będą rozpatrywane wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Czas trwania stażu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy.

  Więcej
 • Zapraszamy do oglądania aktualnych zdjęć ze Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach. Zdjęcia stacji nocą autorstwa Łukasz Bożyckiego, doktorant z Pracowni Biochemii Lipidów, nagrodzonego wieloma wyróżnieniami krajowymi i zagranicznymi.

  Więcej
 • W dniach 14-15.11.2014 doktoranci Instytutu Nenckiego: Anna Bot, Kinga Borzęcka, Małgorzata Hall, Joanna Wojsiat oraz Jarosław Walczak, mieli przyjemność uczestniczyć w konferencji 1st IRB PhD Retreat, na którą zostali zaproszeni przez Institute for Research in Biomedicine w Barcelonie (IRB).

  Więcej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Badawczej w obszarze biochemii, biologii komórki, neurobiologii molekularnej i komórkowej, neurofizjologii, neuropsychologii, bioinformatyki lub neuroinformatyki.

  Więcej
loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego - III kwartał 2014

Ito S., Magalska A., Alcaraz-Iborra M., Lopez-Atalaya J.P., Rovira V., Contreras-Moreira B., Lipinski M., Olivares R., Martinez-Hernandez J., Ruszczycki B., Lujan R., Geijo-Barrientos E., Wilczynski G.M., Barco A. (2014) Loss of neuronal 3D chromatin organization causes transcriptional and behavioural deficits related to serotonergic dysfunction. Nature Comm, 5:4450. IF : 10,742

Wrzosek A. (2014) The potassium channel opener NS1619 modulates calcium homeostasis in muscle cells by inhibiting SERCA. Cell Calcium, 56(1):14-24. IF: 4,210

Wasik U., Filipek A. (2014) Non-nuclear function of sumoylated proteins. Biochim Biophys Acta, 1843(12):2878-2885. IF: 5,297

Jurewicz E., Goral A., Filipek A. (2014) S100A6 is secreted from Wharton's jelly mesenchymal stem cells and interacts with integrin beta1. Int J Biochem Cell Biol, 55C:298-303. IF: 4,240

Jednorog K., Gawron N., Marchewka A., Heim S., Grabowska A. (2014) Cognitive subtypes of dyslexia are characterized by distinct patterns of grey matter volume. Brain Struct Funct 2014 Sep, 219(5):1697-1707. IF : 4,567

Malodobra-Mazur M., Dziewulska A., Kozinski K., Dobrzyn P., Kolczynska K., Janikiewicz J., Dobrzyn A. (2014) Stearoyl-CoA desaturase regulates inflammatory gene expression by changing DNA methylation level in 3T3 adipocytes. Int J Biochem Cell Biol, 55C:40-50. IF: 4,240

Stawarski M., Stefaniuk M., Wlodarczyk J. (2014) Matrix metalloproteinase-9 involvement in the structural plasticity of dendritic spines. Front Neuroanat, 8:68. IF: 4,176

van der Kooij M.A., Fantin M., Rejmak E., Grosse J., Zanoletti O., Fournier C., Ganguly K., Kalita K., Kaczmarek L., Sandi C. (2014) Role for MMP-9 in stress-induced downregulation of nectin-3 in hippocampal CA1 and associated behavioural alterations. Nature Comm, 5:4995. IF : 10,742

Bartkowska K., Aniszewska A., Turlejski K., Djavadian R.L. (2014) Distribution and function of TrkB receptors in the developing brain of the opossum Monodelphis domestica. Dev Neurobiol, 74(7):707-722. IF: 4,189